پرهام مرادی

در باره آرایشگر

آدرس آرایشگر

ساعت کاری آرایشگر

از ساعت تا ساعت

از ساعت تا آرایشگر در حال استراحت می باشد.

29.580771,52.604142

سرویس ها

سرویس مدت انجام هزینه
مشاهده بیشتر

رزرو وقت:

1

انتخاب سرویس

2

تاریخ رزرو

3

انتخاب موقعیت مکانی جهت مسیریابی شما توسط آرایشگر

جستجو

وقت های آزاد پیدا شده

ردیف زمان انتخاب

توجه

مبلغ کل سرویس به صورت حضوری بعد از انجام کار به آرایشگر پرداخت می گردد.

جزئیات رزرو انتخاب شده

  • سرویس انتخاب شده

  • تاریخ رزرو

  • زمان رزرو

  • کارمزد رزرو :

  • پرداخت حضوری به آرایشگر:

لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید